İş dünyasından büyüme değerlendirmesi

Posted by

Türkiye iktisadı ikinci çeyrekte güçlü iç talep ve net ihracatın devam eden katkısıyla yüzde 7,6 büyüdü. TÜİK’in açıkladğı datalar, Türkiye’nin OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu ortaya koydu. İş dünyası da ikinci çeyrek büyüme performansından şad.

MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı: Küresel iktisadın şimdi COVID-19 şokunu tam manasıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’yla önemli bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye iktisadının yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını epey pahalı buluyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde göreceli bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, iktisat idaresi tarafından alınan son önlemlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye iktisadında olumlu büyüme sürecinin önümüzdeki periyotta de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF üzere kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini üst istikamette revize etmek zorunda kalacaklarını kestirim ediyoruz.

İSO İdare Konseyi Lideri Erdal Bahçıvan: Sanayimizin birinci çeyrekte 8,2 olan yıllık büyüme oranı ikinci çeyrekte yüzde 7,8’e gerilese de Türkiye büyümesine paralel bir seyir göstererek dirençli görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Bu direnci, bilhassa imalat dalında birinci çeyrekteki yüzde 8 olan büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 9.1’e çıkmasında daha net görmekteyiz. Bu datalara bakarak sanayi kesimimizin büyüme içindeki hissesini koruduğunu, endüstrinin büyümeye bedelli katkısını sürdürmekle birlikte, bir durağanlaşmanın da hafifçe kendini göstermekte olduğunu söylememiz gerekiyor. Bilhassa İSO olarak her ay açıkladığımız Türkiye İmalat PMI dataları ile Avrupa’dan gelen resesyon haberlerinin ihracatımızda yaratabileceği muhtemel aksilikler, ekonomimizin büyümesinde de bir ivme kaybı olabileceğini işaret etmektedir. İçinde bulunduğumuz çeyrekteki bu öncü göstergeler, bize endüstrinin şimdiki sorun ve beklentilerinin bitirilebilmesinin, endüstrimizin büyümeye istikrarlı katkısını sürdürebilmesi açısından ne kadar ehemmiyet arz ettiğini ortaya koymaktadır.

İTO Lideri Şekib Avdagiç: Küresel iktisadın yavaşladığı bir süreçte Türkiye iktisadının yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,6’lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği ismine umut vericidir. Hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda gerçekleşen bu büyüme, istikrarlı bir gelişim patikasında ilerlediğimizin de ispatıdır. Bizi şad eden asıl konu en yakın ticaret partnerimiz Avrupa’da işlerin dinginleştiği bir devirde dahi ekonomik büyümemizin yatırım ve ihracat kalemleri tarafından desteklenmesidir.

ATO İdare Şurası Lideri Gürsel Baran: İkinci çeyrekte sağlanan yüzde 7,6’lık büyüme Türkiye iktisadının zorluklara karşı direnci ve gerçek bölümün dinamizmini göstermesi açısından çok kıymetli. Türkiye’nin büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren ekonomi politikaları, bu süreçte global problemlere karşı dayanıklılık sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte enflasyonu düşürerek büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir hale getirerek toplumsal refahı sağlayabiliriz. İhracattaki başarımızı her ne kadar parite etkiliyor olsa da, bu süreçte Türkiye üretimi ve ihracatıyla global iktisatta kıymetli yer edindi. Dışarıda bu ivmeyi sürdürürken içeride de enflasyonla gayretin başarılı olması ekonomik hareketliliği artıracaktır. Dar gelirlilere yönelik yeni konut projesinin, uzun mühlet Türkiye’nin ekonomik büyümesinde lokomotif vazife üstlenen inşaat kesiminin külfetli sürecini atlatmasına katkı sağlamasını ve bunun da ekonomik büyümeye yansımasını bekliyoruz.

ASKON Genel Lideri Orhan Aydın: Şu anki gidişat ve bilgilere bakıldığında istikrarlı gidişatını sürdüren ve itimat ortamını sağlayabilen Türkiye 2022 yılında iktisadını büyütebilen nadide ülkelerden biri olacaktır. Ekonomimizin büyüyerek refah düzeyimizin artması için istikrar ve itimat ortamının ne kadar kıymetli olduğunu bir sefer daha vurgulamak istiyoruz. Bizi muvaffakiyete götürecek yol istikrar ve inanç ortamından geçmektedir. Savaşlar, virüsler, enerji krizi, iklim değişikliği üzere büyük külfetlerin olduğu bir ortamda hükümetimiz bilhassa iktisatta inanç ortamını artırıcı önlemleri sağlamaya çalışırken, birtakım çevrelerin seçim propagandaları güçlendirmek ismine iş insanlarını tehdit etmeleri, piyasaları durdurmaya yönelik beyanatları güçlü iktisat, güçlü Türkiye uğraşlarımızla aykırı düşmekte ve ülke ekonomimize ziyan vermektedir. Bu nedenle bilhassa bu iki konuya dikkat edilmesini değerle belirtiyor, ülke ekonomimizin büyümesinde emeği geçen tüm paydaşlara iş dünyası ismine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İKMİB İdare Şurası Lideri Adil Pelister: İhracat önderi olarak kimya dalımız ikinci çeyrekte 2021 yılı ikinci çeyreğine nazaran yüzde 38,59 büyüdü ve 9,27 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın birinci çeyreğine nazaran de yaklaşık yüzde 23’ün üzerinde bir ihracat artışı kelam konusu. Kimya kesimi olarak ihracat performansımızı istikrarlı devam ettirmek için çalışıyoruz. Öbür yandan enflasyon baskısı, parite ve kur dalgalanmaları, emtia fiyatları ile yakın coğrafyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İhracatçılarımızın en çok finansmana ulaşım konusunda beklentileri bulunuyor. Resesyon riskine karşı alternatif Pazar çalışmaları ve yüksek katma kıymetli üretim yatırımları kıymet arz ediyor. Tüm kesimlere girdi temin eden kimya kesimine yapılacak yatırımlar ve teşvikler ile ülkemizin büyümesi hızlanacaktır. Bunun için biz de İKMİB olarak bölümümüzün geleceğini inşa edecek Kimya Teknoloji Merkezi’ni faaliyete geçirmek için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz.

İSTİB İdare Heyeti Lideri Ali Kopuz: Tüm dünyanın meşakkatler ile boğuştuğu, Avrupa ve ABD’de resesyon kaygısının yaşandığı, güç ve besin krizinin kapıda olduğu bir devirde beklentilerin de üzerinde elde edilen bu büyüme sayıları çok olumlu. İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma kıymet içerisindeki hissesi 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 31,5 iken bu oran ikinci çeyrekte yüzde 25,4’e düşmüş. Büyümenin tesirlerinin her kesimde hissedilmesi için bu oranın artması gerekir. Tarımda yüzde 2,9’luk bir daralmaya şahit olduk ancak bu daralma büyük oranda mevsimsel. Önümüzdeki devirde hasat mevsiminin tesiri tarımda büyümeye geçeriz. Avrupa’daki harika kuraklık münasebetiyle doğabilecek talep fazlasını karşılamak için şimdiden çalışmakta da yarar olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Program ile daha olumlu bir sürece gireceğimize de inanıyorum.

KAYNAK: AA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.