AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Doğalgaz sıvılaştırma ve pazarlama teklifimizi verdik

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin ‘torba’ kanun teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Güler, “Doğalgazın sıvılaştırılması faaliyetinin, depolama faaliyetinden ayrıştırılıp; bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaç edinilmiştir. Hem yerli üretim doğalgaz hem de farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazların ülkemizde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına bu kanun teklifimizde yer verdik” dedi.

Abdullah Güler şöyle konuştu:

“Getirilen düzenleme ile Maden Kanunu kapsamında uygulanan raporlama sistemi üzerinde değişikliklere imza atacağız. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlara Komisyonu (UMREK) koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün buluculuk hakkı kazanmasına da bu kanun teklifimizde yer veriyoruz.

Yine teklifimiz ile içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve Sulak Alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahip şeritleri hariç almak üzere; belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkân sağlamamaya çalıştık.

Teklifimiz ile doğalgazın sıvılaştırılması faaliyetinin, depolama faaliyetinden ayrıştırılıp; bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaç edinilmiştir. Böylelikle son dönemlerde yaşanan enerji krizleri nedeniyle; başta AB ülkeleri olmak üzere ülkemiz üzerinden gerek boru hatları ile gerekse de LNG olarak yoğun bir şekilde artan ihracat talepleri bakımından hem yerli üretim doğalgaz hem de farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazların ülkemizde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına da bu kanun teklifimizde yer verdik.

Ülkemizin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde yüzen LNG terminallerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından depolama tesislerinden farklı istisnai düzenlemeler yapılabilmesine de imkan tanıyoruz. Mevcut depolama tesislerinin kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla sisteme girişe ilişkin hükümlerden muaf tutulması da ayrıca bir tüzel kişiye, her ülke için ayrı ayrı ihracat lisansı verilmekteyken, birden fazla ülke için tek ihracat lisansı verilmesi ile de bu uygulamayı hayata geçirmiş olacağız.

Geçen yıl yaşadığımız 6 Şubat depremleri gibi durumlarda, vatandaşlarımızın enerjiye hızlı ulaşabilmesi için de farklı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Olağanüstü Hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması amacıyla EPDK’ya yetki veriyoruz.

Bugün Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz. 14 maddeden oluşuyor, yürütme ve yürürlük maddesi ile birlikte 16 madde.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx